::  BERSAMAAN ::


A) Program Asasi / Diploma / Sarjana Muda Sains (Senibina) AP243
       
1)
Program Diploma / Sarjana Muda Sains (Senibina) AP243
2)
Lepasan GCE O-Level/ A-Level/Setaraf
3)
Penerapan Pelajar Pra Diploma ke Diploma
4)
Program Asasi TESL
     
B) Program Sarjana Muda
       
   
1)
Penerapan Semester Akhir Diploma UiTM/ Kolej Bersekutu UiTM
   
2)
Penerapan Asasi Undang-Undang UiTM (PI005)
   
3)
Lepasan Diploma UiTM/ Kolej Bersekutu UiTM
   
4)
Lepasan STPM/STAM/Matrikulasi/ Asasi/ Diploma IPT Lain
   
5)
Lepasan GCE A-Level/ AUSMAT/ Setaraf
         
C) Program Profesional
         
   
1)
Program AM550 (ICSA)
   
2)
Lepasan SPM/STPM/Diploma IPT Lain/ Ijazah Sarjana Muda IPT Lain/Setaraf
   
3)
Program AC151 (ACCA FIA)
   
4)
Program AC551 (ACCA)
   
5)
Penerapan Semester Akhir Diploma UiTM/ Ijazah Sarjana Muda UiTM
   
6)
Lepasan Diploma UiTM/ Ijazah Sarjana Muda UiTM
   
7)
Program LW222 - SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)


INFO
PPPT