BORANG PERMOHONAN PROGRAM PROFESIONAL

ALAMAT FAKULTI BAGI PENGHANTARAN DOKUMEN

No.
ALAMAT
NO. TELEFON / FAKS

1.

PROGRAM PROFESIONAL FAKULTI PERAKAUNAN (ACCA FIA & ACCA)
JABATAN PENGAJIAN PERAKAUNAN PROFESIONAL  

TINGKAT 14, MENARA SAAS
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR

03-5544 4820/ 03-5544 4802/ 03-5544 4823/ 03-5543 5794

2.

PROGRAM PROFESIONAL (ICSA)
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR

03-55444174 / 03-5543 5997