Syarat Am
Syarat kelayakan akademik e-PJJ
Paparan Pentadbir
Senarai Semak
Contoh Wang Pos
Contoh Surat Pengesahan Majikan
Kalendar Kemasukan
Prosedur Permohonan
 
PERTANYAAN BERKENAAN PERMOHONAN
SILA HUBUNGI
 
Unit Pengambilan Pelajar
03-5544 8182
Bantuan Teknikal Sistem hubungi
03-5544 8171
SESI KEMASUKAN : NOVEMBER 2015 - DIPLOMA
No KP Baru / Tentera/Polis:
*contoh: 830905085225
 
   
   

PANDUAN PERMOHONANAN
1.
Sila baca syarat kelayakan akademik terlebih dahulu sebelum mengisi borang permohonan..
2
Pemohon hendaklah membeli wang pos di mana-mana kaunter Pejabat Pos Malaysia dengan harga RM12.00 untuk setiap permohonan.
3.
Tarikh tutup permohonan atas talian (online) adalah pada 18 OKTOBER 2015
4.
Borang permohonan yang telah dicetak dan di tandatangan hendaklah dihantar berserta:
  -Salinan surat beranak yang disahkan
  -Salinan SPM/ SPMV/O'lEVEL atau setaraf yang disahkan
  -Surat pengesahan majikan
  -Wang pos dengan harga RM12.00 atas nama BENDAHARI UiTM
5.
Perhatian:cetakan Borang Permohonan beserta dokumen yang telah disahkan perlu sampai ke iNED
 
Sebelum atau pada  :  
23 OKTOBER 2015 (Jumaat)
6.
Bagi pemohon yang menghantar borang permohonan dan dokumen sokongan selepas tarikh yang ditetapkan, permohonan anda akan dibawa ke semester berikutnya.
7. Semakan status keputusan permohonan Diploma sesi kemasukan NOVEMBER 2015 - DIPLOMA akan diumumkan pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian* .(*Tertakluk kepada pindaan)
PROGRAM MENGUBAH DESTINI ANAK BANGSA (PPJJ) - MDAB
Permohonan pengecualian "Yuran Pengajian Kepada Staf UiTM Sahaja" melalui Pogram Mengubah Destini Anak Bangsa (PPJJ) bagi pemohon yang kurang berkemampuan
Bujang - Pendapatan Kasar bawah RM 1,500
Berkahwin- Pendapatan Kasar Keluarga di bawah RM 3,000
Keterangan lanjut sila layari http://onlineapps.ined.uitm.edu.my/mdab
Permohonan MDAB dan permohonan Online (e-PJJ) perlu diisi secara berasingan.